Læraren meiner næringslivet er avhengige av at desse elevane blir på staden