– Kommunestyret bør vente med å ta stilling til gjenoppretting av kjøkkenet i Måløy