Ungdom om Kinn: – Vi er mykje flinkare enn dei vaksne

foto