Desse vil ta seg av kommunen sine bygg og parkar i sommar