Den nye redaktøren er oppteken av rettferd og seier frå når han ser urett