Hol i skroget: Dykkarar skal ned og ein jobbar med vurdere om ein skal få passasjerane på land

foto
Det har blitt hol i skroget etter grunnstøytinga. Ein jobbar no med å få oversikt over skadane og finne løysingar for å få folk av båten på ein trygg måte. Foto: Erling Wåge