– Kan bli viktig for legerekrutteringa i distriktsområda

foto