– Endelig er målet nådd! Det har vært en lang reise

foto