Sjukefråværet aukar: – Kan få store konsekvensar for økonomien vår