Derfor øver 15 marinefartøy og seks helikopter like ved oss