– Det er bra at fylkeskommunen fekk saka inn på rett spor

foto