Ny basestasjon sett i drift

foto
Telenor sette 17. desember i drift ein ny 4G-basestasjon på Berstad i Stad kommune. Basestasjonen dekker indre delar av Moldefjorden Foto: Stad kommune