Då skogen bak barneskulen blei fjerna, dukka ein sju meter høg mur opp: – Vi vurderer den som farleg