Friskmelder kommuneøkonomien etter 14 år med Terra-underskot

foto