No skal eit advokatfirma gå gjennom varslingssakene og handteringa av dei