Stort engasjement for opplæringtilbodet neste skuleår, men ikkje alle fekk det som dei ville

foto