Meiner endringane for skipstunnelen er til det beste for prosjektet

foto