Regjeringa opnar for ti nye nasjonalparkar: To ligg svært nær oss

foto