– Viss ein ikkje finn lykka på ein sjømatkonferanse på Raudeberg, då veit eg ikkje kor ein finn den