– Vi vert redde når dei vil ta vekk ambulansen

foto