Den bratte bakken blir for tung for Else – fekk likevel nei til å flytte ektemannen si grav

foto