Har vurdert åtte område: Meiner plassering nær sentrum er beste alternativ