Ei av sakene på saklista er gjenopning av kjøkkenet i Måløy.

Slik ser heile saklista ut:

  • Godkjenning av innkalling og sakliste

  • Godkjenning av møteprotokoll

  • Gebyrsatsar 2024 renovasjon

  • Gjenopning av kjøkken i Måløy

  • Handlingsplan råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Kinn kommune

  • Kinn kommune sitt innspel til KS debatthefte 2024

  • Høyring - Ny lov om offentlege anskaffingar

  • Refererte skriv og meldingar

  • Spørsmål til kommunestyret 08.02.2024 - Praksis ved korttidsopphold etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten.

  • Interpellasjon til Kinn kommunestyre 08.02.2024 - Treplan og forvaltning av bytre i Kinn kommune