Brann i næringsbygg – flammer observert på innsida