Mistenkt for grovt brot på dyrevelferdslova – måtte avlive fleire dyr