Politiet om påska: Mange folk ute, men lite å melde

foto