Usikker på om ny tilskuddsordning vil ha god effekt lokalt