Ingen har søkt på ledige fastlegestillinger: – Vi prøver å tenke lokal tilknytning. Det er vi helt nødt til