– Skipstunnelen kan være med på å skape nye kaier, moloer, næringsareal, fabrikker, hotell, badeland – ja, det meste