Så mange pleietrengande frå Måløy-området har hatt plass i Florø

foto