Må hente inn 40–50 millioner for å drive videre. Nå er de i samtaler om «vennlig fusjon»