Lakseeksportøren mer enn doblet resultatet: – Vi la en plan, og så gjennomførte vi den