Henriette hjalp turistene om bord «The World» med aktiviteter – tror du hun så Brad Pitt?