Vil ikke ha torskeoppdrett her: – Kan gi negative følger for gytefelt