Fekk forsikring om at dei tillitsvalde vil bli tatt med på råd

foto