Har framleis ikkje fått avhøyrt føraren av båten som gjekk på land

foto