Regjeringa kjem med støtte til det berømte helleristingsfeltet