Godtok å la 7 av 18 søkere være «hemmelige» – mener det ikke er uvanlig mange