Meiner tunnelen vil gjere flåten mindre utsett: – Ved Stad er trafikken eksponert for angrep

foto