Kritiske til å miste oppbygd nettverk: – Vi har fasilitetar, utstyr, samarbeidspartnarar og kompetanse