Håpar eit spleiselag kan bli fødselshjelpar for vegprosjektet