Mener kunnskapsgrunnlaget er for dårlig: – Veldig mange konsekvenser er ikke synliggjort