Vegvesenet anmeldte 36 transportbedrifter i fjor

foto