Vil at departementet skal vurdere om kjøkken-vedtaket er lovleg