Overraska med over 400 millionar til fiskerihamn og utbetring av seglingsleia