Braut hytteforbod, fekk ordre om å reise heim

foto