Tilsynet tilbakeviser kritikk frå avsett styreleiar i Måløyraidsenteret

foto