– No må vi ikkje sleppe trykket på gassen før startløyvinga er på plass

foto
Fylkesstyremedlem og vara til sentralstyret i Senterpartiet, Erling Sande (t.h.), oppmodar lokalpolitikarar i regionen om å ta kontakt med sine sentrale politikarar for å få på plass startløyvinga til Stad skipstunnel. Her med Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Privat