– No må vi ikkje sleppe trykket på gassen før startløyvinga er på plass

foto