Tror man tvinges inn i Eid-Selje om Flora får nei

foto