Skrev dikt om Stad skipstunnel i 1986. 35 år senere skal den endelig bygges

foto
Stad skipstunnel har fått oppstartsmidler, men kampen for å komme dit har vært lang.